اصالت کالایی که خریده ام را چطور تشخیص دهم؟

/اصالت کالایی که خریده ام را چطور تشخیص دهم؟

اصالت کالایی که خریده ام را چطور تشخیص دهم؟

اولاً باید دستگاه شما دارای کارت ضمانت نامه چهارفصل باشد.

دوماً باید شماره سریال روی کارت با شماره سریال روی دستگاه همخوانی داشته باشد.

در غیر این صورت، کالای شما اصل نبوده و شامل ضمانت نمی باشد.

1397/11/8 16:17:31بهمن 8ام, 1397|بدون ديدگاه