آیا همه قطعات همراه محصول نیز شامل ضمانت است؟

/آیا همه قطعات همراه محصول نیز شامل ضمانت است؟

آیا همه قطعات همراه محصول نیز شامل ضمانت است؟

کلیه وسایل و تجهیزات جانبی همراه محصول ( کابل ، آداپتور برق ، سوکتها ، تبدیل دو شاخه برق که بر روی انواع چند شاخه ها به صورت هدیه گذاشته می شود و غیره ) شامل گارانتی چهار فصل نمی باشد.

1397/11/8 16:38:18بهمن 8ام, 1397|بدون ديدگاه