آیا هزینه ارسال کالا به مرکز پشتیبانی، بر عهده خودم است؟

/آیا هزینه ارسال کالا به مرکز پشتیبانی، بر عهده خودم است؟

آیا هزینه ارسال کالا به مرکز پشتیبانی، بر عهده خودم است؟

هزینه ارسال و دریافت کالا از مراکز خدمات گارانتی ، بر عهده صاحب کالا (مصرف کننده نهایی) می باشد.

1397/11/8 16:39:52بهمن 8ام, 1397|بدون ديدگاه