اطلاعیه گم شدن کارت ضمانت

//اطلاعیه گم شدن کارت ضمانت

اطلاعیه گم شدن کارت ضمانت

مصرف کننده گرامی خواهشمند است از لیبل و یا کارت گارانتی که بر روی جعبه محصول الصاق شده و همچنین از جعبه محصول تا اتمام تاریخ گارانتی مراقبت نمایید .
تاریخ اتمام گارانتی بر روی کارت گارانتی و شماره سریال محصول بر روی جعبه محصول درج گردیده است لذا در صورت گم شدن این موارد در زمان مراجعه به گارانتی قادر به ارائه خدمات گارانتی نخواهیم بود .