آموزش ثبت گارانتی

/آموزش ثبت گارانتی
آموزش ثبت گارانتی1399/12/5 16:32:23

برای راهنمایی از ثبت گارانتی فیلم زیر را تماشا بفرمایید

 

 

 

 

قبل مراجعه به دفتر پشتیبانی کارت ملی  همراه داشته باشید و ثبت گارانتی در سایت حتما انجام شود.